On the plan

The 

 

Det kartet viser, er grensene for hva vi kan tillate oss - i tid og rom. Kanskje blir virkeligheten kortere - både i tid og rom. Den viser drømmene slik de er formet en vinterstund i Norge. Det eneste faste punktet vi har under veis, er start i ARC 23 november 2008.

Kartene i større målestokk som du får fram ved å klikke på linkene i plankartet. Dagbok og posisjoner vil etter hvert vise hva vi faktisk gjør.

<tilbake til planen>